Više o članovima društva

Društvo čine fizičke i pravne osobe koje prihvaćaju ciljeve i djelatnosti Društva, u skladu sa Statutom.

Društvo ima tri kategorije članova – osnivači, redovni i počasni članovi.

Članovi osnivači su pravne osobe koje su sudjelovale na osnivačkoj skupštini Društva i koje aktivno sudjeluju u radu i svim aktivnostima Društva. Članovi osnivači imaju svog jednog predstavnika u Skupštini.

Redovni članovi su fizičke i pravne osobe koje obavljaju sportske djelatnosti i redovito sudjeluju u radu i svim aktivnostima Društva. Osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Društva podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru koji odlučuje o prijemu u članstvo na svojoj prvoj redovnoj sjednici. Članom se postaje danom donošenja odluke Upravnog odbora i upisom u popis članova.

Skupština imenuje počasnim članom Društva onu fizičku osobu koja je svojim radom doprinijela unapređenju i promociji rada Društva. Počasni član Društva ima pravo glasa na sjednicama Skupštine Društva.

Članovi Društva obvezni su:

1. pridržavati se i provoditi odredbe ovog Statuta i općih akata Društva;

2. djelotvorno i odgovorno sudjelovati u radu tijela u koja su birani ili imenovani;

3. čuvati i podizati ugled Društva;

4. čuvati materijalna dobra i izvršavati preuzete obveze;

5. redovito informirati Društvo o svojim aktivnostima koje Društvo pomaže i podržava;

6. osigurati vidljivost i promidžbu Društva

Članovi Društva imaju pravo:

1. sudjelovati u radu Društva;

2. iznositi svoja mišljenja i prijedloge;

3. biti informirani o radu tijela upravljanja i radnih tijela;

4. koristiti imovinu Društva sukladno ciljevima i djelatnostima Društva, a prema odlukama Društva.

Zahtjev za članstvo u našem društvu možete preuzeti ovdje (uz zahtjev potrebno je dostaviti i rješenje o osnivanju udruge).

ČLANOVI DRUŠTVA

REDOVNI ČLANOVI – SPORTSKI KLUBOVI I UDRUGE:

 • KK GOMIRJE
 • KK ŽELJEZNIČAR
 • MNK  FENIX
 • NK GOMIRJE
 • NK ŽELJEZNIČAR
 • NK ŽELJEZNIČAR
 • NK BRATSTVO JAGODNJAK
 • NK OBILIĆ
 • NK  RADNIČKI DALJ
 • NK SLOGA PAČTIN
 • NK NEGOSLAVCI
 • NK RUJEVAC
 • SD PETROVA GORA
 • NK HAJDUK MIRKO
 • NK SLOGA BOROVO
 • NK SLOGA BOROVO
 • NK VUTEKS SLOGA, VUKOVAR
 • NK VUTEKS SLOGA, VUKOVAR
 • NK BRŠADIN
 • NK BSK BIJELO BRDO
 • NK JOVAN LAZIĆ BOLOMAN
 • TRAP KLUB VERAC
 • STRELJAČKI KLUB BOLMAN, JAGODNJAK
 • KARATE KLUB TEMPO DVOR
 • KARATE KLUB BIJELO BRDO
 • NK VETERANA DALJ
 • NK VIKTORIJA
 • NK BORAC BANOVCI
 • SD TRAP SKEET OSTROVO
 • Š.K. TRPINJA 
 • NK SINĐELIĆ, TRPINJA

POČASNI ČLANOVI:

 • Boris Milošević

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                

Postanite član našeg društva

Постаните члан нашег друштва

Podržite naše aktivnosti

Подржите наше активности