Uprava

Predsjednik: Milan Martinović

Programska direktorica: Tatjana Dragičević

Potpredsjednici: Nemanja Eremić (NK Petrova Gora) i Dejan Drakulić (ZVO)

Članovi Upravnog odbora: Milan Martinović (predsjednik), Tatjana Dragičević (programska direktorica), Nemanja Eremić (potpresjednik, NK Petrova Gora), Dejan Drakulić (potpresjednik, ZVO), Maša Samardžija (SPD Privrednik), Dejan Mihajlović (SKD Prosvjeta), Nikola Ivanović (SNV), Jovo Vuković (NK BSK), Boris Milošević (počasni član)

Tajnica: Maša Samardžija (SPD Privrednik)

Skupštinu Društva čine članovi osnivači, redovni članovi i počasni članovi.

Postanite član našeg društva

Постаните члан нашег друштва

Podržite naše aktivnosti

Подржите наше активности