O nama

Puni naziv Društva na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu glasi: Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj.

Skraćeni naziv Društva na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu glasi: SRDS.

Puni naziv Društva na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu glasi: Спортско рекреативно друштво Срба у Хрватској.

Skraćeni naziv Društva na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu glasi: СPДC.

Društvo može koristiti i naziv na engleskom jeziku koji glasi: Sports Recreation Society of Serbs in Croatia.

Skraćeni naziv Društva na engleskom jeziku glasi: SRSS.

Sjedište Društva je u Zagrebu.

Društvo djeluje na teritoriju Grada Zagreba i Republike Hrvatske.

Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj je udruga upisana u registru udruga pri Gradskom uredu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba i u registru sportskih djelatnosti pri Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba.

Društvo je neprofitna pravna osoba.

Društvo zastupaju i predstavljaju Predsjednik i Programski direktor.

Društvo je osnovano 30. marta 2018. godine u Zagrebu. Osnovale si ga srpske organizacije: Srpsko narodno vijeće (SNV), Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Srpsko privredno društvo “Privrednik” i Zajedničko veće opština (ZVO).

Društvo je osnovano u cilju:

– povećanja dostupnosti sportsko rekreativnih sadržaja u svim krajevima gdje žive pripadnici srpske nacionalne manjine;

– poticanja razvoja sportsko rekreativnih sadržaja te jačanja društvene uključenosti;

– obogaćivanja slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i sportskim aktivnostima;

– umrežavanja sportskih udruga, klubova, sportaša/ica;

– poticanja suradnje s drugim (domaćim i međunarodnim) udrugama i institucijama koje djeluju u cilju razvoja sportske rekreacije i sportskog načina života;

– promicanje fair play-a, razumijevanja, sprječavanja svih oblika nasilja u sportu, pogotovo prema djeci i mladima, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportskom rekreacijom;

– poticanja amaterskog bavljenja sportom;

– zadovoljavanja potrebe pripadnika srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj za očuvanjem, održavanjem, poboljšanjem i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja.

Društvo u skladu sa svojim ciljevima djeluje na području sporta.

Djelatnosti Društva su:

– planiranje i razvoj sportskih i rekreativnih aktivnosti u krajevima gdje žive pripadnici srpske nacionalne manjine;

– planiranje i razvoj projekata u području sporta i rekreacije;

– izrada i realizacija različitih projekata s naglaskom na teme vezane uz ciljeve Društva;

– organiziranje, razvijanje i jačanje kapaciteta sportskih udruga, klubova, sportaša/ica i sportskih radnika/ica;

– pomoć i podrška pri sudjelovanju u sportskim natjecanjima, sportskoj pripremi i sportskoj poduci sportskim udrugama, klubovima, sportašima/cama, sportskim radnicima;

– sudjelovanje u organizaciji sportsko rekreativnih natjecanja i sudjelovanje u sportsko rekreativnim natjecanjima;

– organiziranje sportsko rekreativnih susreta i turnira;

– organiziranje ekipa za sudjelovanje u sportsko rekreativnim natjecanjima, susretima i turnirima;

– osmišljavanje i provođenje edukativnih programa i projekta promicanja sportsko rekreativnih aktivnosti;

– poticanje etičkih i moralnih načela, poštivanje ljudskog dostojanstva, fair play-a, tolerancije, zaštite djece u sportu, nenasilja i kulture sporta sudjelovanjem u sportsko rekreativnim aktivnostima;

– organiziranje sportsko rekreativnih i edukativnih projekata i programa (kampovi, škole, priredbe, festivali, radionice) za poticanje bavljenja sportom i tjelesnim vježbanjem;

– upravljanje sportskom građevinom;

– promocija sporta i zdravog načina življenja osmišljavanjem i produkcijom medijskih kampanja;

– organiziranje i provođenje adaptiranog i zdravstveno usmjerenog tjelesnog vježbanja radi unaprjeđenja zdravlja, rekreacije i razonode svih dobnih skupina;

– održavanje i razvijanje psihofizičkih sposobnosti i tjelesne kondicije pripadnika srpske nacionalne manjine kroz sportsku rekreaciju;

– suradnja s drugim sportskim udrugama, organizacijama civilnog društva, nadležnim državnim tijelima te drugim pravnim osobama u zemlji i inozemstvu koje djeluju u cilju razvoja sportske rekreacije i sportskog načina života;

– organiziranje humanitarnih akcija u cilju zadovoljavanja osnovnih životnih potreba osoba u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti i ostalih potrebitih osoba;

– organizacija edukacija, tribina, okruglih stolova, seminara, predavanja i sličnih događanja radi ostvarenja ciljeva Društva;

– razvoj volonterskih programa za poticanje sudjelovanja djece, mladih ali i odraslih u programima sportske rekreacije;

– suradnja s znanstvenim, obrazovnim i stručnim organizacijama u cilju primjene novih metoda i oblika rada u sportskoj rekreaciji;

– skrb i sudjelovanje u unaprjeđivanju stručnog znanja i vještina i osposobljavanju stručnog kadra za sport i rekreaciju;

– skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova Društva.

Zahtjev za članstvom

Postanite član našeg društva

Постаните члан нашег друштва

Podržite naše aktivnosti

Подржите наше активности