O Društvu

Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj je nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje s ciljem zadovoljenja potreba za očuvanjem, održavanjem,  i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja, te u cilju obogaćivanja slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i sportskim aktivnostima pripadnika srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Radi na povećanju dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja u svim krajevima gdje žive pripadnici srpske nacionalne manjine te na jačanju njihove društvene uključenosti. Povezuje sportske klubove i druge organizacije te članove zajednice kroz poticanje amaterizma i provođenje sportskih i društvenih projekta. Pruža podršku i razvija potencijal sportskih klubova, udruga i drugih organizacija, kao i  sportaša i sportskih djelatnika.

Društvo su osnovali 30. marta 2018. godine u Zagrebu srpske organizacije, i to Srpsko narodno vijeće (SNV), Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Srpsko privredno društvo “Privrednik” i Zajedničko veće opština (ZVO).

Zahtjev za članstvom

 

Uprava društva

Predsjednik: Milan Martinović
Potpredsjednici: Nemanja Eremić i Srđan Jeremić
Članovi Upravnog odbora: Maša Samardžija, Dejan Mihajlović, Saša Milošević, Nebojša Rađenović, Jovo Vuković te predsjednik i potpredsjednici
Tajnik Društva i organizatorica programskih aktivnosti: Tatjana Dragičević

Skupštinu Društva čine osnivači i redovni članovi.

 

Članovi Društva

Društvo ima tri kategorije članstva: osnivači, redovni članovi i počasni članovi.

Članovi osnivači su pravne osobe koje su sudjelovale u osnivačkoj skupštini, a to su Srpsko narodno vijeće (SNV), Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Srpsko privredno društvo “Privrednik” i Zajedničko veće opština (ZVO).

Redovni članovi su sve pravne osobe koje redovito sudjeluju u radu i aktivnostima Društva. Svaka pravna osoba koja je zainteresirana postati članom Društva podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru koji odlučuje o prijemu u članstvo.

Skupština može imenovati fizičku osobu počasnim članom Udruge onu osobu koja je svojim radom doprinijela unapređenju i promociji rada Udruge.