O Društvu

Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj je nevladina i neprofitna organizacija koja djeluje s ciljem zadovoljenja potreba za očuvanjem, održavanjem,  i unapređenjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja, te u cilju obogaćivanja slobodnog vremena tjelesnim vježbanjem i sportskim aktivnostima pripadnika srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

Radi na povećanju dostupnosti sportskih i rekreativnih sadržaja u svim krajevima gdje žive pripadnici srpske nacionalne manjine te na jačanju njihove društvene uključenosti. Povezuje sportske klubove i druge organizacije te članove zajednice kroz poticanje amaterizma i provođenje sportskih i društvenih projekta. Pruža podršku i razvija potencijal sportskih klubova, udruga i drugih organizacija, kao i  sportaša i sportskih djelatnika.

Društvo su osnovali 30. marta 2018. godine u Zagrebu srpske organizacije, i to Srpsko narodno vijeće (SNV), Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Srpsko privredno društvo “Privrednik” i Zajedničko veće opština (ZVO).

Zahtjev za članstvom

 

Uprava društva

Predsjednik: Milan Martinović

Programska direktorica: Tatjana Dragičević

Potpredsjednici: Nemanja Eremić (NK Petrova Gora) i Dejan Drakulić (ZVO)

Članovi Upravnog odbora: Milan Martinović (predsjednik), Tatjana Dragičević (programska direktorica), Nemanja Eremić (potpresjednik, NK Petrova Gora), Dejan Drakulić (potpresjednik, ZVO) Maša Samardžija (SPD Privrednik), Dejan Mihajlović (SKD Prosvjeta), Nikola Ivanović (SNV),  Jovo Vuković (NK BSK), Boris Milošević (počasni član)

Tajnik: Maša Samardžija (SPD Privrednik)

Skupštinu Društva čine članovi osnivači, redovni članovi i počasni članovi.

 

Članovi Društva

Društvo ima tri kategorije članstva: osnivači, redovni članovi i počasni članovi.

Članovi osnivači su pravne osobe koje su sudjelovale u osnivačkoj skupštini, a to su Srpsko narodno vijeće (SNV), Srpsko kulturno društvo “Prosvjeta”, Srpsko privredno društvo “Privrednik” i Zajedničko veće opština (ZVO).

Redovni članovi su sve pravne osobe koje redovito sudjeluju u radu i aktivnostima Društva. Svaka pravna osoba koja je zainteresirana postati članom Društva podnosi pisani zahtjev Upravnom odboru koji odlučuje o prijemu u članstvo.

Skupština može imenovati fizičku osobu počasnim članom Udruge onu osobu koja je svojim radom doprinijela unapređenju i promociji rada Udruge.