Seoska olimpijada u Vrgimnostu

10.07.2019. FOTO: Novosti

Vrginmost je proteklog vikenda bio domaćin Šeste seoske olimpijade. Organizatori su bili Općina Vrginmost i Sportsko rekreativno društvo Srba u Republici Hrvatskoj. Sama sportska takmičenja bila su u drugom planu dok je cilj bilo druženje Kordunaša i spas od zaborava tradicionalnih seoskih igara.

Osim ekipa s Korduna i ovog su puta nastupili takmičari iz Umaga, gdje živi dosta Kordunaša pa je jednom bio domaćin ovih seoskih igara. Sudjelovalo je osam ekipa, a svaka je imala po 12 učesnika tako da je u bilo aktivno više od stotinu takmičara i sudaca, uz prisustvo brojnih navijača. Snage su odmjerene u povlačenju užeta, borbi sa štapom, bacanju kamena s ramena, nogometu, borbi na deblu, kukičanju (preteči hokeja na travi) te u košnji. Nastupile su ekipe iz Vrginmosta, Topuskog, Knežević Kose, Tušilovića, Krstinje, Krnjaka, Kupljenskog i Umaga.

Pobijedili su takmičari iz Topuskog, domaćin Vrginmost je bio drugi, a treći su bili predstavnici Kupljenskog. Svaka se disciplina bodovala posebno i na kraju se zbrojeni bodovi te je tako dobiven pobjednik – rekao je načelnik općine Vrginmost Milan Vrga. Sva takmičenja su održana na nogometnom stadionu u centru mjesta, a druženje nakon igara potrajalo je duboko u noć. Iduće godine domaćin seoske olimpijade bit će Knežević Kosa iz sastava Općine Vojnić, a 2021. ponovo će domaćin biti Umag.

Izvor: portalnovosti.com

Postanite član našeg društva

Постаните члан нашег друштва

Podržite naše aktivnosti

Подржите наше активности