Obnovljeno igrališe i tribine od NK Bijelo Brdo

Sportsko društvo u suradnji s Srpskim narodnim vijećem preko kapitalnih investicija provodi infrastrukturne projekte.

Putem takvih projekta ulaže se u obnovu i izgradnju igrališta, sportskih dvorana, tribina, svalčionica…