Obnova igrališta od NK Gomirje

U toku je obnova igrališta od NK Gomirje, koja se provodi preko kapitalnih investicija Srpskog narodnog vijeća te u suradnji s Vijećem srpske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije.