Izgrađena boćališta u Lišanima Tinjskim, Kolarini i Ceranjama Gornjim

17.07.2020.

Mještani Lišana Tinjskih, Kolarine i Ceranja Gornjih, sela u okolici Benkovca, izrazili su želju da sami obnove i izgrade boćališta. Budući da je jedan od glavnih ciljeva Sportsko rekreativnog društva promicanje sporta i rekreacije u svim sredinama u kojima žive Srbi, osigurana su sredstva za građevinski materijal u iznosu oko 22.000 kuna.

https://www.portalnovosti.com/bocaliste-kao-okupljaliste?fbclid=IwAR3xLl0tT6SgLkNynIfSHHlOvD-19LG1_mV0ha8rTwWeluia5quIGvgTh_w

 

Postanite član našeg društva

Постаните члан нашег друштва

Podržite naše aktivnosti

Подржите наше активности